Belépés

» Regisztráció » Elfelejtett jelszó
Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Beadtex Kft.(Debrecen,Piac utca 66 4/18 a társaságot nyilvántartásba vevő cégbíróság megnevezése: Debrceni Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság, Cg: 09-09-023973, a továbbiakban: Üzemeltető vagy Kft.) által üzemeltetett http://www.varroda-debrecen.hu illetve http://www.varrodadebrecen.hu oldalon elérhető online felület (Szolgáltatás) igénybe vevője (Felhasználó vagy Ön) általi használatának feltételeit tartalmazza. A regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Beadtex Kft. között, távollévők közötti online szerződés jön létre.

Ezen jogviszonyban a Beadtex Kft. az Üzemeltető, míg a Szolgáltatás igénybeevője a Felhasználó. A felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre, amely szerződés nyelve magyar. A szerződést külön nem iktatjuk, ezért utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttének feltétele a sikeres regisztráció és az Általános Szerződési Feltételek elfogadása, melynek rendelkezéseit a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Beadtex Kft, mint a http://www.varroda-debrecen.hu és http://www.varrodadebrecen.hu online reklámfelület üzemeltetője, fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Amennyiben az ÁSZF módosításra kerül, úgy erről a tényről honlapunkon tájékoztatás kerül elhelyezésre és mindig a hatályban lévő érvényes ÁFSZ található honlapunk e célra szolgáló felületén.

Az Üzemeltető által működtetett honlap szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik sikeresen regisztráltak, természetes személyek vagy gazdálkodó szervezetek, akiknek jogképességük és cselekvő képességük korlátozva nincs. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy:

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője, vagy
 • 14. életévét betöltött kiskorú személy, akinek regisztrációjához nagykorú törvényes képviselője hozzájárulását adta, illetve saját keresetével önállóan rendelkezik
 • és minden esetben saját maga vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében valós felhasználói adatait, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

Vevőszolgálat:

Cégnév: Beadtex Kft.
Székhely: 4024 Debrecen Piac utca 66 4/18
Telephely: 4025 Debrecen, Széchenyi u 4
E-mail címe:
Weboldal címe: http://www.varrodadebrecen.hu
Adószám: 24191395-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-023973
Bankszámlaszám: 10918001-00000030-33670008
Kapcsolattartó neve: Kiss Lászlóné Aranka
Telefonszáma: +3620-931-2629
Varroda telefonszáma: +3620-931-2629

Adatvédelem

Beadtex Kft. tiszteletben tartja és biztonságosan őrzi a Felhasználó személyes adatait. A regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli, a mindenkor hatályos adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel és csak saját promóciós kampányainak keretében használja fel, harmadik személynek nem adja át.

Hatóságok részére csak a vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő keretek között teszi hozzáférhetővé. A magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően az Üzemeltető esetenként köteles együttműködni a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek megkeresésére az Üzemeltető köteles a szükséges és a Felhasználóról tárolt adatokat, információkat kiadni.

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a Beadtex Kft. által üzemeltetett online felület Felhasználó általi igénybevétele, amelyen az http://www.varroda-debrecen.hu és http://www.varrodadebrecen.hu weboldalt a magyarországi potenciális vásárlókat elérési szándékkal termékeket forgalmazó Beadtex Kft (Forgalmazó/Eladó) (székhely: 4025 Debrecen, Piac utca 66 4/18, Cg: 09-09-023973, Asz: 24191395-2-09 termékeit tudja a Felhasználó megvásárolni.

A megrendelt termékekkel kapcsolatos garanciális kötelezettségeket az eladó teljesíti, amelynek igénybevételéhez és bonyolításához a Beadtex Kft. minden regisztrált Felhasználó részére segítséget nyújt. A Forgalmazó és a Felhasználó közötti szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, ha a Felhasználó/Megrendelő által e-mail útján eljuttatott megrendelést az Üzemeltető visszaigazolta.

A termék ára

A weboldalon található termékek mellett feltüntetett ár, a termék ára, amely nem tartalmazza a szállítási költséget. Az eladási ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetén, a weboldalon meghirdetett ideig érvényes és csak akkor válik véglegessé, ha azt az Üzemeltető a megrendelést követően visszaigazolja. A termék végleges ára az az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában megadásra került. A Forgalmazó az árváltozás jogát a megrendelés visszaigazolásig fenntartja.

A termék teljes vételára minden esetben az Beadtex Kft. illeti meg amely megfizetése ellenében arról az eladó számlát bocsájt ki.

Az árakat forintban adjuk meg. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák

Szállítási feltételek

Az Beadtex Kft. által forgalmazott és megrendelt termékeket a Felhasználó/Vevő fizetési teljesítését követő 5 munkanapon belül kézbesíti, munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban.

Amennyiben ezen időszakban a csomag átvételére jogosult személy nem tartózkodik a megadott szállítási címen, a kézbesítő postás a csomagot a legközelebbi postahivatalban elhelyezi – a címzett egyidejű értesítése mellett -, ahol 10 munkanapon belül lehetőség van a csomag átvételére. Az át nem vett csomagok szállítási költségét a Felhasználó/Vevő köteles viselni.

A szállítási díjakról a honlap erre a célra szolgáló felületén adunk pontos tájékoztatást. A szállítási díjtételek meghatározása a rendelési érték és a csomag súlya illetve a fizetés módja alapján kerül megállapításra.

A regisztráció és a megrendelés, valamint a díjfizetés menetéről honlapunk erre vonatkozó felületén pontos tájékoztatást adunk.

Az Üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató felelőssége

Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott honlapon megjelenő, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy valamely szerződés létrejöttének elmaradásával kapcsolatban.

Az Üzemeltető a jogviták rendezésében lehetőséget biztosít arra, hogy a honlap segítségével, szerződéses jogviszonyba lépő felek, jogvitáikban a honlap segítségével egymást elérjék és jogvitáikat – lehetőség szerint – a honlap igénybevételével, egymás között rendezzék.

Az online felületen elérhető tartalmat, szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.

Az Üzemeltető nem felel a vis maior-ból eredő vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkezett károkért, ideértve, de nem kizárólagosan

 • http://www.varroda-debrecen.hu illetve http://www.varrodadebrecen.hu weboldal használatából vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítási késedelemből,
 • vírusok által okozott,
 • szoftver hibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából,
 • vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

Garancia - Termékek szavatossága

A megrendelt termékekre a Forgalmazó a törvényi előírások szerint szavatosságot vállal. Garanciális ügyek intézésére a Forgalmazó a Beadtex Kft (székhely: 4025 Debrecen, Piac utca 66 4/18, Cg: 09-09-023973, Asz: 24191395-2-09) elektronikus elérhetőségi címen () tart fenn ügyfélszolgálatot, ahol az Eladó székhelye szerinti hatályos jogszabályok szerint kezeli az internetes értékesítésből eredő garanciális problémákat.

A http://www.varroda-debrecen.hu illetve http://www.varrodadebrecen.hu levő minden termékre garancia vonatkozik. Garantáljuk a megrendelt, lehetőség szerint eredeti csomagolásban visszaküldött áru visszavételét az átvétel napjától számított 14 munkanapon belül. A visszaküldött áru ellenértékét annak beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül küldjük vissza Önnek postai utalvánnyal, vagy számlájára, banki átutalással. Kérjük az árut, mely nem felel meg az elvárásainak, lehetőség szerint eredeti állapotban, eredeti csomagolásban küldje vissza a Beadtex Kft (székhely: 4025 Debrecen, Piac utca 66 4/18 címére, saját költségén, „Kísérőlevél belföldi postacsomaghoz” zöld színű nyomtatvánnyal, mellékelve a számla mellett található kitöltött visszáru nyomtatványt. Utánvétes és portós csomagot nem áll módunkban átvenni, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítésére kötelezhetjük vásárlóinkat. A katalógusban együttesként szereplő árut együtt kell visszaküldeni. Az újonnan vásárolt árut utánvétellel küldjük el, amely az áru értékén kívül a kezelési költséget tartalmazza Az elállási jog a Beadtex Kft által kínált termékek teljes körére, indoklás nélkül gyakorolható. A 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet a csomag átvétele után 8 munkanapot biztosít a vásárlónak, hogy a vásárlástól elálljon. Elállás esetén vásárlónkat kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

Szavatossági igényét számlával igazolva, a vásárlástól számított 2 éven belül érvényesítheti, amennyiben a meghibásodás hibás teljesítésből adódik. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás tekinthető időben közöltnek. A vásárlástól számított első 6 hónapban az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. A következő 18 hónapban a Beadtex Kft nincs kötelezve a bizonyításra, a vásárló az illetékes fogyasztóvédelmi szervhez fordulhat. A szavatossági igény elfogadása esetén a vásárló elsősorban választhat a termék kijavítása vagy kicserélése között. A forgalmazónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást vagy cserét legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Második helyen kérhet árleszállítást, vagy elállhat a szerződéstől, amennyiben a vásárlónak kijavításra, cserére nincs joga vagy a Beadtex Kft korábbi igények teljesítését nem tudja teljesíteni. A szavatossági igény érvényesítésének igényéről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni.

Elállás joga

x A 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet értelmében minden vevő a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül, indoklási kötelezettség nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén a Felhasználó számára elegendő az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül elküldeni. Elállás esetén a Felhasználót kizárólag a termék visszaküldésének költségei terhelik, ennek megfelelően elállás esetén a vételár és a termék kiszállításának költségei kerülnek visszatérítésre. A Forgalmazó követelheti a termék nem rendetetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A Fogyasztó/Vevő az elállási jogot az eladóval, vagyis a Beadtex Kft-vel (székhely: 4025 Debrecen, Piac utca 66 4/18) szemben jogosult .

A Felhasználó az elállási jogot a Beadtex Kft a fentiekben megjelölt ügyfélszolgálatának részére a termék kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül e-mailben az eljuttatott írásbeli elállási nyilatkozattal gyakorolhatja.

Felhasználó a regisztrációval egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri a 17/1999. (II.05.) Korm. rendelet elállásra vonatkozó rendelkezéseit, amelyről az alábbiakban adunk tájékoztatást. Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb, mint nyolc munkanap van hátra. (4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot: a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ; c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; d) hang-, Illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében; f) szerencsejáték-szerződés esetében. Törvény további részletei megtekintése itt.

Reklamáció

Az Üzemeltető szolgáltatásával, kapcsolatos panasszal vagy az Üzemeltető szolgáltatását érintő kérdésekben a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság eljárását kezdeményezheti. Panaszaival az alábbi szervekhez fordulhat:


 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1088 Budapest, József krt. 6.
 • Megyei Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Felügyelőségei (a megyeszékhelyeken)
 • Békéltető Testületek (a megyeszékhelyen)
 • Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete

Köszönjük, hogy elolvasta a feltételeinket, kellemes böngészést kívánunk!

Beadtex Kft

Varráshoz az őskorban még halszálkából, kihegyezett csontdarabból és fából készült eszközt használta

 

 

Megértettem